Výborné umiestnenie v rebríčku škôl

12.09.2016 11:06

Aj v tomto roku inštitút INEKO v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátnou školskou inšpekciou zverejnil aktuálny rebríček základných a stredných škôl. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch všetkých základných a stredných škôl na Slovensku. Naša škola si udržiava v rebríčku popredné miesto, tento rok postúpila v rebríčku bratislavských základných škôl o jednu priečku:

https://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2016&ts=Z%C5%A0&k=1&l=0&u=&h=skore&ms=0