Výborné hodnotenie výsledkov našich žiakov

25.08.2014 16:51

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy zverejnil rebríček základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií, zameraný na hodnotenie výsledkov žiakov. Rating hlavne na základe Testovania 9 posunul našu školu na 4.miesto v Bratislavskom kraji, za čo patrí naše poďakovanie všetkým p. učiteľkám, ktoré sa na kvalitnom vzdelávaní žiakov podieľali - osobitne p. učiteľkám  matematiky a slovenčiny, ktoré na vysokej úrovni žiakov na Testovanie 9 pripravili.