V školskom roku 2016/2017 sa vyučovanie začína 5. septembra 2016

01.07.2016 13:05

Milí žiaci a rodičia!

Školský rok 2016/2017 sa začína 1. septembra 2016, školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok). Slávnostné privítanie žiakov 1.  ročníka vedením školy a zástupcami Miestneho úradu Bratislava – Dúbravka je o 8.00h, žiaci ostatných tried nastupujú na vyučovanie o 9.00h.

Obed sa bude podávať od 11.00h do 12.30h pre prihlásených stravníkov, školský klub detí (ŠKD) bude v prevádzke od 6.30 do 9.00h a po obede do 17.00h.