UPOZORNENIE

31.08.2018 09:59

Dôležité upozornenie!

Nakoľko v priestoroch šatní naďalej prebieha rekonštrukcia, žiaci vstupujú do školy  cez šatňový vchod bez prezúvania.

Opatrenie je účinné od 4. septembra až do odvolania.

Vedenie školy