TVORIVÉ DIELNE

30.01.2017 11:00

Tvorivé dielne, ktoré sa mali uskutočniť dňa 31.1. 2017 v ŠKD, sa pre chorobnosť vychovávateliek NEKONAJÚ.