TA ZRŠ a zasadnutie Rady rodičov

19.09.2016 16:39

V stredu 21.september 2016 sa uskutočnilo v spoločenskej miestnosti školy zasadnutie Rady rodičov a následne o 17.30h TA ZRŠ.
Programom boli aktuálne informácie k novému šk. roku.