Stretnutie s prezidentom

13.01.2016 08:24

V utorok 12.1.2016 sa p.riaditeľka školy Daniela Ďurkovská stretla s osobnosťami Bratislavského kraja - učiteľmi škôl s výbornými výchovno - vyučovacími výsledkami, vysokoškolskými pedagógmi, lekármi a predstaviteľmi štátnej správy, ktorých pozval na neformálne stretnutie p. prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Obsahom stretnutia bola diskusia na témy celospoločenského charakteru vrátane školstva, jeho súčasného stavu a potrebných zmien, ktoré by priniesli, resp. vrátili do škôl kvalitu, úroveň a efektívne výsledky.

O stretnutí informoval verejnosť aj portál Dúbravka 24: https://dubravka.dnes24.sk/skoly-v-dubravke-sa-zucastnuju-reprezentuju-a-aj-vitazia-226418