SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2018/2019

28.08.2018 11:20

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

sa uskutoční dňa 3. septembra 2018 pre

1. ročník o 8.00h v školskej jedálnivstup pre prváčikov a rodičov cez hlavný vchod (od Sokolíkovej ul.)

2. až 9. ročník o 9.00h v triedach (vstup pre žiakov cez šatňový vchod)

 

Prevádzka Školského klubu detí: 

3. septembra od 10.30h do 17.00h.

od 4. septembra v riadnom režime od 6.30h do 17.00h.

Obed v školskej jedálni bude 3.septembra  podávaný žiakom, ktorí sa nahlásia u svojich triednych učiteľov.  
Obed sa bude vydávať od 10.30h. Je potrebné prihlásiť sa na stravovanie na celý školský rok. Viac info na:

 

 https://www.eskoly.sk/sokolikova2/jedalen

 

Tešíme sa na Vás!

Mgr. Daniela Ďurkovská, riaditeľka školy

 

28.8.2018