SLÁVIK SLOVENSKA 2014

13.05.2014 14:35

 Dňa 24.04.2014 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2014. V 1. a 2. kategórii súťažilo spolu 23 žiakov. Súťažiaci  spievali 1 ľudovú  pieseň podľa vlastného výberu a 1 povinnú ľudovú pieseň zo Spevníka 2014.

Atmosféra súťaže bola veľmi  príjemná, výkony súťažiacich žiakov boli na vysokej úrovni. Víťazi  v jednotlivých kategóriách boli odmenení diplomom, sladkou odmenou a vecnou cenou. Každý účastník si zo súťaže odniesol malý, sladký darček.    

Vyhodnotenie :

I. kategória

I. miesto

Nicole  Gulová

I.A

II. miesto

Zuzka  Rybárová

II.B

III. miesto

Katka  Ostertágová

I.C

 

II. kategória

I. miesto

Laura Naništová

IV.A

II. miesto

Kristínka  Kordiaková

V.

III. miesto

Barborka Oswaldová

IV.C

 
Poďakovanie patrí vyučujúcim a  rodičom  za prípravu a zúčastneným  žiakom za pekný umelecký zážitok.
 

Dňa 29.mája deti z prvých miest v jednotlivých kategóriách sa zúčastnili okresného kola Slávik 2014 v ZUŠ Eugeňa Suchoňa. Obe deti dostali ocenenie:

                                       Laura Naništová za II. kategóriu sa umiestnila na 2. mieste

                                       Nicolka Gulová za I. kategóriu sa umiestnila na 3. mieste

Len tak ďalej deti a nech vám to spieva. Gratulujeme!