ŠKOLA V PRÍRODE

16.10.2017 19:21

ŽIACI 4. A a 4. B PRICESTOVALI DO ŠvP V PORIADKU.