RIADITEĽSKÉ VOĽNO

13.11.2017 13:21

22. november 2017 – z organizačných dôvodov (testovanie piatakov T-5) riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno žiakom 5., 6., a 7. ročníka. 

Žiaci 9. ročníka sa budú učiť podľa upraveného rozvrhu hodín 

(2hod. MAT, 2hod. SJL)

riaditeľské voľno