RIADITEĽSKÉ VOĽNO

20.03.2017 11:02

Riaditeľka Základnej školy Sokolíkova 2, udeľuje žiakom z organizačných dôvodov dňa 27. 3. 2017 riaditeľské voľno.

Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠSZ a ŠKD pri ZŠ.