RIADITEĽSKÉ VOĽNO

09.01.2017 11:10

Dňa 12.01.2017 riaditeľka školy udeľuje z organizačných

dôvodov riaditeľské voľno.

ŠKD nebude fungovať.

Žiaci sú v tento deň odhlásení  z obedov.

Pre prihlásených stravníkov bude ŠJ vydávať obedy v čase od 11:30-13:30 hod.