Výborné umiestnenie školy v rebríčku základných škôl

03.12.2015 15:19

Od roku 2012 inštitút INEKO v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátnou školskou inšpekciou zverejňuje aktuálny rebríček základných a stredných škôl. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch všetkých základných a stredných škôl na Slovensku. Naša škola si udržiava v rebríčku popredné miesto, tento rok postúpila o jednu priečku:

Viac na: https://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2015&ts=ZŠ&k=Bratislavský&l=0&u=&h=skore