Prerušenie štrajku pedagogických zamestnancov

05.02.2016 10:05

Od pondelka 8. februára 2016 pegagogickí zamestnanci ZŠ Sokolíkova ul.2, Bratislava, prerušujú štrajk. Naďalej podporujeme požiadavky Iniciatívy slovenských učiteľov, škola ostáva v štrajkovej pohotovosti.

Vyučovanie od pondelka 8. februára 2016 bude prebiehať vo všetkých ročníkoch 1-9 podľa riadneho rozvrhu.
Odpisy vysvedčení budú žiakom vydané v utorok 9. februára 2016.

Obnovená bude tiež činnosť ŠKD od 6.30 do 17.30h. Vzniknuté preplatky, ktoré vznikli z dôvodu štrajku, budú odrátané z platieb za ŠKD  v mesiaci marec.