Prehliadka priestorov školy

24.09.2015 08:42

Vo štvrtok 24. septembra 2015 od 16.30h boli sprístupnené priestory školy pre rodičov žiakov a priateľov školy. Prehliadka priestorov bola za prítomnosti p. riaditeľky Mgr. Daniely Ďurkovskej. Záujemci o zlepšenie prostredia, v ktorom sa učia naše deti, mali možnosť pozrieť si interiér školy, zhodnotiť, čo bolo vylepšené a posúdiť, aké sú možnosti zlepšenia prostredia pre vyučovanie a výchovu detí.