Ponuka krúžkov

09.09.2016 12:02

Škola ponúka v šk. roku 2016/17 krúžky, ktoré budú financované:

  • cez vzdelávacie poukazy: Loptové hry, Florbal - futbal, Stolný tenis, Stolné hry (šach, dáma...), Anglický jazyk cez príbehy, Nemecká konverzácia, Fyzika (ľahko a zrozumiteľne), Prírodovedný krúžok, Chemický krúžok, Matematika – krížom krážom, Matematika (príprava na testovanie 9), Cik cak slovenčinou, Slovenský jazyk a literatúra (príprava na testovanie 9) 
  • cez vzdelávací poukaz + príspevok rodiča: Šikovné ručičky, Tancujeme, Malá kuchárka, Volejbal
  • iba s príspevkom rodiča (bez vzdelávacieho poukazu): Hravá angličtina pre prvákov, Angličtina pre druhákov, Zábavná angličtina, Hravá nemčina pre štvrtákov

Záväznú prihlášku je potrebné odovzdať prostredníctvom triedneho učiteľa alebo na sekretariáte školy.

 

Agentúra Krúžky v škole ponúka v šk. roku 2016/17 na ZŠ sokolíkova ul.2, Ba krúžky, na ktoré je dieťa prihlasované online na stránke www.kruzkyvskole.sk:

  • Joga pre 1.stupeň
  • Divadlo a dramatika
  • Bedminton

Športový klub Galaktikos ponúka v šk. roku 2016/17 florbal na ZŠ sokolíkova ul.2, Ba, (s príspevkom rodiča).

Agentúra Benitim, www.benitim.sk ponúka krúžky: Šport maniak, Teenage šport maniak.