Pokračujeme v projekte Modrá škola

18.11.2011 13:54

Od r. 2009 je naša škola zapojená do projektu BVS Bratislava "Modrá škola". Učitelia školy sa zúčastňujú na odborných seminároch a takto získané vedomosti a informácie využívajú pri práci s deťmi - vo vyučovacom procese, zapájaním sa do súťaží, účasťou na tématických exkurziách. V tomto roku sa do aktivít projektu Modrá škola rozhodli zapojiť aj žiaci primárneho vzdelávania účasťou na výtvarnej súťaži.