POĎTE BEHAŤ ZA SOKOLÍČKU

11.10.2018 10:17

Poďte behať za Sokolíčku !

21.10. 2018 tak ako každý rok sa stretneme na Behu Devínskou Kobylou. Svoje dieťa môžete zaregistrovať na:  

https://registrace.sportsoft.cz/registration.aspx?e=1350  .

Do názvu tímu treba uviesť ZŠ Sokolíkova. Účastnícky poplatok hradí škola. Tešíme sa na Vašu účasť!

Tím ZŠ Sokolíkova