Poďte behať za Sokolíčku!

06.10.2016 18:22

V sobotu 22.10.2016 sa koná 41.ročník BEH DEVÍNSKOU KOBYLOU, v rámci ktorého je aj súťaž škôl. Súťažiť za školu môžu len žiaci a zamestnanci školy. Súťaží sa v rôznych vekových kategóriách, viď  https://www.bdk.sk.

Kto má záujem bežať, pošlite mi prosím mail na adresu: zavadovav@gmail.com, kde treba uviesť meno, dátum narodenia a triedu, prípadne ma osobne vyhľadajte v škole alebo sa nahláste Vašej triednej učiteľke.
Štartovné: deti do 9 rokov (500 m trať) = 0€, deti do 18 rokov = 2€.
                       

                    Ďakujem

                                    Za organizáciu podujatia: Mgr. Viera Závadová