OZNAM Rady rodičov o príspevkoch

14.09.2018 09:19

 

Číslo účtu a výška príspevkov v školskom roku 2018/2019

Výška príspevku ZRŠ:   40,- € / druhé dieťa 20,- €

Príspevok na hygienu: 13,- €

na účet č.  SK28 0200 0000 002122197453 vo VÚB

treba uviesť MENO, PRIEZVISKO ŽIAKA TRIEDU ŽIAKA

Príspevky je potrebné uhradiť do 31.10.2018

Môžete platiť prevodom na účet, vkladom na účet,

rovnako je možné dať platbu triednemu učiteľovi.