OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

29.04.2019 14:35

OZNAM PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁKOV

 

Rozhodnutie o výsledku zápisu do 1. ročníka ZŠ Sokolíkova si rodič osobne prevezme počas pracovných dní

na sekretariáte školy

od 22. mája 2019 do 14. júna 2019 v čase od 7,00 hod. do 15,30 hod.

Jeho prevzatie potvrdí svojím podpisom.

 

Pri prevzatí rozhodnutia o prijatí je potrebné, aby tí ktorí tak neurobili pri zápise, uhradili sumu 20,- €

na  zakúpenie základných učebných pomôcok do 1. ročníka.

Zakúpenie ostatných pomôcok Vám na začiatku školského roka odporučí triedna učiteľka dieťaťa.

                                                                  Mgr. Daniela Ďurkovská

                                                                      riaditeľka školy