SKRÁTENÉ VYUČOVANIE

14.12.2017 12:46

                                              O Z N A M

V piatok 22.12.2017 bude skrátené vyučovanie 

a ŠKD bude v prevádzke do 15,00 hod.

 

vianočné stromčeky na vianoce

Za porozumenie vopred ďakujeme a želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov.

                                                                                               Vedenie školy

1. hodina 8,00 – 8,30
2. hodina 8,35 – 9,05
3. hodina 9,15 – 9,45
4. hodina 9,55 – 10,25
5. hodina 10,30 – 11,00
6. hodina 11,05 – 11,35

Obed v ŠJ začína o 11.00.

ŠKD bude v prevádzke do 15,00 hod.