Organizačné pokyny k začiatku školského roka 2017/2018

28.08.2017 00:00

 

4. septembra 2017 - nástup do školy

1. ročník

Slávnostné otvorenie školského roka o 8:00 h v školskej jedálni.

Vstup do budovy školy pre rodičov s deťmi cez hlavný vchod (od Sokolíkovej ul.).

 

2. -  9. ročník

Nástup žiakov o 9:00 h.

Vstup do budovy školy cez šatne.

 

Obed sa bude v tento deň podávať od 10:30 h do 12:00 h.

 

Organizácia v Školskom klube detí

Po skončení slávnostného otvorenia školského roka budú žiaci, ktorí zostanú v ŠKD, rozdelení do herní. V tento deň bude ŠKD do 15:00h.