ORGANIZAČNÉ POKYNY K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

28.08.2017 11:11

 

4. septembra 2017 – nástup do školy

  1. ročník

Slávnostné otvorenie školského roka o 8:00h v školskej jedálni.

Vstup do školy pre rodičov s deťmi  cez hlavný vchod (zo Sokolíkovej ul.)

  1. – 9. ročník

Nástup žiakov o 9:00h

Vstup do budovy školy cez šatne

 

Obed sa bude v tento deň vydávať od 10:30h do 12:00h.