Múdrosť sveta v knihách ukrytá

01.03.2017 15:37

Chceme naučiť deti čítať knihy. Chceme ich naučiť, že knihy sú nielen zdrojom poznania, ale aj zábavy.

Dávno, pradávno, keď nebolo rádio, televízia, ba ani mobil, tablet či PC, za dávnych čias, tam kde sa voda sypala a piesok sa lial, boli hlavne knihy, do ktorých boli zapísané rozprávky starých materí. V rozprávkach sa ukrývali tajomstvá a múdrosti zašlých čias ...

Takto začína každý piatok v školskom klube počas mesiaca marec kvíz o rozprávkach a o múdrostiach v nich ukrytých. Žiaci sú rozdelení do 3 družstiev: na družstvo včeličiek, lienok a sovičiek. Každé družstvo si vytiahne z košíčka tri kartičky, na ktorých sú názvy rôznych rozprávok a deti majú určiť hlavné osoby, či zvieratká a v krátkosti porozprávať obsah rozprávky. Za každú správnu odpoveď získava súťažiace družstvo malé čokoládové vajíčko. Na záver deti určia toho, kto bol najlepší rozprávač a ten získava cenu čitateľskej múdrosti.