Medzinárodné testovanie ESSIE

20.11.2011 14:12

Naši štvrtáci sa v kategórii žiakov primárneho vzdelávania zapojili do testovania vedomostí a zručností žiakov v oblasti digitálnych technológií ESSIE. Testovanie prebehlo v mesiaci november 2011 v krajinách Európskej únie a má za cieľ zistiť a porovnať stav digitálnej zručnosti žiakov jednotlivých stupňov vzdelávania.