Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

15.12.2015 14:54

V krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka získala naša žiačka Kristína Rumpíková druhé miesto v kategórii deviatakov. K výbornému umiestneniu jej srdečne blahoželáme!