KLASIFIKAČNÁ PORADA

13.01.2017 12:31

Pedagogická rada – Klasifikácia a hodnotenie výchovno-vzdelávacích  výsledkov žiakov  1. -  9. ročníka za I. polrok  šk. roka 2016/2017  sa uskutoční  dňa 25.1. 2017 .