Medzinárodný projekt iTEC

20.12.2011 14:19

V mesiacoch november - december sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zapojili do medzinárodného projektu iTEC organizovaného ako súčasť European Schoolnet, ktorý má za cieľ podporiť spoluprácu krajím EÚ a pomocou nových technológií a multimédií oživiť výučbu predmetov na základných a stredných školách. Jedným z hlavných cieľov projektu iTEC je naučiť žiakov pracovať v tíme, precvičiť schopnosť plánovania a vyhodnocovania svojej práce, získať zručnosti práce s multimédiami a aktívny prístup ku samovzdelávaniu. Súčasťou projektu je práca s výučbovým softvérom TeamUp.