GESTO PRE MESTO

05.06.2017 11:24

Na tejto stránke môžete hlasovať za projekt ·Záhradka starej matere – učebňa v prírode, ktorý bol vybratý spomedzi viacerých projektov. Vašim hlasom prispejete k tomu, aby naša škola mohla vybudovať učebňu v prírode. 

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ ZAHLASUJÚ ! 

www.gestopremesto.sk/hlasovanie/bratislava