Generálna skúška testovania elektronicky

09.11.2016 13:19

8. novembra 2016 mali naši piataci možnosť preveriť si svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka a literatúry elektronicky. V spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní sa naša škola aj tento rok zapojila do elektronického testovania a tak sa žiaci 5.A zúčastnili generálnej skúšky testovania piatakov T5 práve touto fomou. 9.novembra 2016 sme pokračovali v skúšobnom testovaní v ďalších triedach piatakov písomnou formou.