FLORBAL

13.01.2017 12:39

Pre žiakov 1.- 2 . ročníka    

      31.1.2017    2. vyučovacia hodina v školskej telocvični

otvorená hodina florbalu p. Polák zo špotovej školy GALAKTIKOS.