FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

01.02.2017 14:03

Dňa 15. 2 .2017 sa pre žiakov primárneho vydelávania uskutoční karneval. Doobeda bude ,,Fašiangové vyučovanie" .

Popoludní bude karnevalová zábava pokračovať v ŠKD. Srdečne pozývame rodičov v čase od 14,00 hod. do 15,00 hod. do priestorov školskej jedálne, aby sa prišli pozrieť na svoje deťúrence.