EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

22.09.2017 12:08

Európsky týždeň športu

23.9. – 30.9.2017

 

Základným cieľom Európskeho týždňa športu  je podporovať pohyb, šport a zdravý životný štýl na všetkých úrovniach. Preto sa zameriava na všetky vekové kategórie .Tak ako aj v minulom školskom roku, aj tento rok sa naša škola zapojí do tejto kampane. Počas Európskeho týždňa sa na našej škole uskutočnia nasledovné športové aktivity

1.     Kolektívne hry : turnaj v dynamickej  vybíjanej pre 1.stupeň, turnaj v obrátenej vybíjanej pre 2.stupeň, prehadzovaná, florbal a basketbal

2.     Ukážky kin-ballu , brännballu a skákania na trampolínach 28. 9. - 4.10. 2017

3.     Veľké prestávky využijeme na cviky z projektu“ Zdravý chrbátik“ zamerané na správne držanie tela

Slávnostné zahájenie bude 27.9. 2017 spoločným cvičením  na trávnatej ploche športového areálu ZŠ s cvičiteľkou zo Sunflower studio Luciou Babony. Po zahájení bude ukážka skákania cez švihadlo rope skipping pod vedením p. Hadovej .