EKOHRA - vyhodnotenie súťaže

06.05.2014 14:24

Počas posledných troch týždňov sa naša škola zapojila do veľkej súťaže spoločnosti Lidl. Žiaci, rodičia a priatelia školy zbierali PET fľaše a nosili ich do školy alebo priamo do predajne Lidl. Výsledkom tohto zberu sme získali v rámci Slovenska pre našu školu krásne 101. miesto  s počtom s počtom vyzbieraných fliaš 20 855 kusov!

Ďakujeme všetkým učiteľom, žiakom, rodičom i priateľom školy, ktorí pomáhali fľaše nielen zbierať,ale ich aj nosiť do Lidla. Tu  bolo potrebné vyčkať nielen poradie ale aj niekoľko hodín na odbernom mieste a  fľaše po jednom kuse odovzdať .

Súťaž bola na našej škole priebežne fotograficky  dokumentovaná nami, žiakmi 9.B triedy.  Z fotografií sme  vytvorili video  venované tejto súťaži, môžete si ho pozrieť na stránke:   https://youtu.be/MxZ83yPAV5Q

                                                                                     spracoval Matúš Kopunec, žiak 9.B triedy