DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

21.02.2019 09:25

     PONÚKAME:

  • kvalitné vzdelávanie na úrovni ISCED 1 a ISCED 2
  • možnosť výberu z dvoch jazykov od 1.ročníka
  • vysoká úspešnosť prijatia žiakov na všetky typy SŠ
  • výber z dvoch jedál v ŠSZ,  ponuka zdravej desiaty