DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

13.01.2017 12:36

Deň otvorených dverí pre rodičovskú verejnosť     

 1. - 9. ročník  31. 1. 2017 ( utorok)     1. - 2. vyučovacia hodina