Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov 1. – 9. ročníka

15.01.2014 14:06

Deň otvorených dverí pre rodičov  žiakov 1. – 9. ročníka sa uskutočnil  dňa 31. 01. 2014 (piatok) počas prvej a druhej vyučovacej hodiny, teda v čase od 8.00 – 8.45 h (prvá vyučovacia hodina) a od 8.55 – 9.40 h (druhá vyučovacia hodina).

Počas dňa otvorených dverí si mohli návštevníci prezrieť priestory školy, či nazrieť do tried počas vyučovacích hodín a vidieť, ako pracuje ich dieťa.