Dni otvorených dverí

04.02.2015 08:00

Dni otvorených dverí našej školy sa uskutočnili v piatok 30.01.2015 a v stredu 04.02.2015 od 8.00h do 9.00h. V tomto čase prebehli otvorené hodiny, na ktorých mali možnosť rodičia, priatelia školy ako aj budúci prváci nahliadnuť do priestorov školy a zúčasniť sa vyučovcích hodín. Terajší prváci mali pre svojich nástupcov pripravené ukážky, aby ukázali budúcim prvákom, "ako to v škole chodí".