Čítanie s porozumením v ŠKD

09.10.2015 12:53

ŠKD podporí čitateľskú gramotnosť detí aktivitami čítania s porozumením pre záujemcov, zapísaných do ŠKD, v čase od 15.30h do 16.30h. 

Rozdelenie do tried:

  • 1.ročník dolná herňa
  • 2.ročník trieda 2.C
  • 3.ročník trieda 3.A
  • 4.ročník horná herňa

V prípade záujmu dieťaťa je možné využiť tento čas aj prípravou na vyučovanie.