Čítali sme spolu

24.10.2016 10:52

V pondelok 24.10.2016 sme sa zapojili do celoslovenskej aktivity, vyhlásenej MŠVVaS SR na Deň školských knižníc Čítame spolu, O deviatej hodine si žiaci spolu s vyučujúcimi prečítali rozprávku. V Roku čitateľskej gramotnosti tak žiaci zažili spoločné čítanie tisícok žiakov škôl Slovenska.