BRIGÁDA- ODKLAD NA 27.5.2017

20.04.2017 11:10

V dôsledku nepriaznivého počasia sa brigáda na úpravu školského areálu prekladá na 27. mája 2017!

Veríme, že nám v tento deň prídete pomôcť skrášliť školu a jej okolie pre naše-vaše deti.