BRIGÁDA 27. 5. 2017

26.05.2017 18:52

Brigáda - harmonogram:

8:30 – príchod zamestnanci školy

8:45 – 9:00 – príchod rodičov a dobrovoľníkov, rozdelenie do 3 pracovných skupín

9:00 – 12:30 I. fáza brigády (od 10:00h do 11:00h možnosť podania kávy)

12:30-13:30 obedňajšia prestávka

13:30 – 15:30 II. fáza brigády

15:30 – 16:00 odovzdanie náradia v podlubí

16:00 – občerstvenie

1. skupina DOSKOČISKO – pp. Forgáčová, Olšakovská

 • Úprava trávnika od multifunkčného ihriska – zasadenie trávy

 • Vyrovnanie a zvalcovanie rozbehovej dráhy, položenie fólie

 • Navozenie štrku a zvalcovanie

 • Navozenie antuky a zvalcovanie

 • Namaľovanie obrubníkov bielou farbou

 • Zakrytie pieskoviska plachtami

2. skupina ÁTRIUM – učebňa v prírode – pp. Handzušová, Michlová

 • Vyčistenie plochy od vyklčovaných drevín (výroba mulču)

 • Vyzametanie betónových kociek

 • Vypletie záhonov

 • Prenesenie betónových kvetináčov od Sokolíkovej ulice(vykopať a vyprázdniť ich od náletových drevín)

 • Maľovanie betónového múrika

3. skupina Čistenie a skrášľovanie areálu školy – pp. Sabová, Pavlove

 • pri ŠJ odstránenie náletových drevín zo skalky

 • Ošetrenie ruží

 • Namaľovanie lavičiek

 • Odkrývanie a maľovanie na bielo betónových obrubníkov na športoviskách

 • Vyzbieranie odpadu v okolí športovísk, vyhrabanie zostatkového lístia okolo kríkov