Bezpečná škola

19.02.2016 07:46

Naša škola je od septembra 2016 zapojená do projektu Bezpečná škola, v rámci ktorého je zavádzaný elektronický dochádzkový systém pre žiakov školy. Tento týždeň si žiaci prevzali dochádzkové karty, ktorými sa pri príchode a odchode zo školy zaevidujú, čo umožní rodičom vidieť v internetovej žiackej knižke presný čas príchodu a odchodu ich dieťaťa. 

Bližšie informácie nájdete v internetovej žiackej knižke po prihlásení.
(Prihlasovacie údaje dostali žiaci od svojho triedneho učiteľa.)