3. ročník obhliadky školy

26.09.2016 15:20

Dňa 28.09.2016 sa v čase od 16.00-18.00h uskutočnil 3. ročník obhliadky technického stavu ZŠ Sokolíkova. Túto obhliadku tradične robíme po prvom ZRŠ, aby sme rodičom a priateľom školy ukázali aktuálne problémy technického vybavenia školy, ale i pochválili sa s tým, čo sa nám podarilo vylepšiť.
Po prehliadke sme spoločne so zástupcami rodičov a MČ Bratislava - Dúbravka hľadali rôzne možnosti vyriešenia problému. Ďakujeme za účasť všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, .