Riaditeľ školy:                           

Mgr. Daniela Ďurkovská, aprobácia DEJ-OBN
kontakt: riaditel(at)zssokolikova.sk,

 

Zástupkyne riad. školy:       

Mgr. Oľga Galandová, učiteľstvo pre 1. stupeň, 

kontakt: galandova(at)zssokolikova.sk, telefón 02/642 82 404

Mgr. Tatiana Valachovičová, aprobácia GEG, BIO

kontakt: valachovicova(at)zssokolikova.sk, telefón: 02/642 82 404

                                    

Výchovný poradca:                   

Mgr. Alena Forgáčová, kontakt: forgacova(at)zssokolikova.sk

 

Školský psychológ:                  

Mgr. Petra Richterová, kontakt: richterova(at)zssokolikova.sk
 

Tajomníčka školy:                   

Jana Pohančeniková, 
kontakt: tajomnicka(at)zssokolikova.sk, telefón: 02/642 82 404

 

Ekonomický úsek a PaM:        

Martina Romanová, ekonomka(at)zssokolikova.sk

Eleonóra Adamovičová PaM
                                                  
                        

Konzultácie učiteľov sú v čase dohodnutom individuálne s učiteľom prostredníctvom žiackej knižky, IZK, 

e-mailom alebo spôsobom dohodnutým na Združení rodičov školy.

 

Trieda 

 Triedny učiteľ - šk.rok 2018/19

kontakt

1.A 

PeadDr. Katarína Panasiuková

panasiukova(at)zssokolikova.sk

1.B

Mgr. Renáta Hasprová

hasprova(at)zssokolikova.sk

1.C

Mgr. Mária Mészárosová

meszarosova(at)zssokolikova.sk

1.D

Mgr. Gabriela Sabová

sabova(at)zssokolikova.sk

2.A

PeadDr. Jana Michlová

michlova(at)zssokolikova.sk

2.B

Mgr. Valeria Regásková

regaskova(at)zssokolikova.sk

2.C

Mgr. Bronislava Palugová

palugova(at)zssokolikova.sk

2.D

PeadDr. Zuzana Handzušová

handzusova(at)zssokolikova.sk

3.A

PeadDr. Zuzana Piptová

piptova(at)zssokolikova.sk

3.B

Mgr.Hana Smidová

smidova(at)zssokolikova.sk

3.C

Mgr. Zuzana Hübner

mravikova(at)zssokolikova.sk

4.A

Mgr. Oľga Šmotláková

smotlakova(at)zssokolikova.sk

4.B

Mgr. Lýdia Homolová

homolova(at)zssokolikova.sk

5.A

Mgr. Eva Tomášková SJL, RUJ

tomaskova(at)zssokolikova.sk

5.B

Ing. Dana Salíniová FYZ, INF, TECH

saliniova(at)zssokolikova.sk

5.C

Mgr. Eva Olgyayová DEJ, PSYCH

olgyayova(at)zssokolikova.sk

6.A

Mgr. Viera Litváková MAT, TSV

litvakova(at)zssokolikova.sk

6.B

Mgr. Miriam Balážová NEJ, HUV

balazova(at)zssokolikova.sk

7.A

Mgr. Alena Kiselová ANJ

kiselova(at)zssokolikova.sk

7.B

Ing. Zuzana Pavlove CHEM, THD

pavlove(at)zssokolikova.sk

8.A

Ing. Jana Olšakovská ANJ

olsakovska(at)zssokolikova.sk

8.B

Mgr. Anna Fulierová SJL, NBV

fulierova(at)zssokolikova.sk

9.A

Mgr. Eva Immerová MAT, GEO, INF

immerova(at)zssokolikova.sk

 

Netriedni učitelia:

e-mail

Mgr. Alena Forgáčová

MAT, TSV forgacova(at)zssokolikova.sk

Mgr. Eva Haščíková

SJL, DEJ

hascikova(at)zssokolikova.sk

Mgr. Petra Richterová

BIO, PSYCH

richterova(at)zssokolikova.sk

Mgr. Anna Passiová

SJL passiova(at)zssokolikova.sk

Mgr. Lívia Poštrková 

MAT, VYV postrkova(at)zssokolikova.sk

Mgr. Katarína Turbová

PDG, RUJ, ANJ

turbova(at)zssokolikova.sk

Mgr.  Milan Poljak

TSV, THD

poljak(at)zssokolikova.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONZULTAČNÉ HODINY V ŠK. ROKU 2019/2020

 učiteľ  konzultačné hodiny  kabinet
PaedDr. Zuzana Piptová utorok 8.00 - 8.30 kab. 1.-4.roč.
PaedDr. Katarína Panasiuková pondelok 13.00 -14.00 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Mária Mészárosová utorok 14.00 - 15.00 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Renáta Hasprová utorok 14.00 -15.00 kab. 1.-4.roč.
PaedDr. Jana Michlová utorok 14.00 - 15.00 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Bronislava Palugová pondelok 14.00 -15.00 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Valeria Regásková pondelok 14.00 -15.00 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Zuzana Hübner pondelok  14.00 - 15.00 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Gabriela Sabová utorok 7.00 -8.00 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Hana Smidová streda 14.30 -15.30 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Lýdia Homolová streda 13.00 -14.00 kab. 1.-4.roč.
PaedDr. Zuzana Handzušová streda 9.00 - 9.45 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Oľga Šmotláková streda 7.30 -8.30 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Alena Kiselová utorok 14.00 -15.00 kab. CJ
Mgr. Lívia Poštrková utorok 14.00 - 15.00 kab. GEO
Ing. Zuzana Pavlove streda 14.00 -15.00 kab. CHEM
Ing. Jana Olšakovská pondelok 14.00 -15.00 kab. CJ
Mgr. Anna Fulierová pondelok 14.00 -15.00 kab. SJL
Mgr. Katarína Turbová   kab. CJ
Mgr. Eva Immerová utorok 12.45 -13.30 kab. GEO
Mgr. Miriam Balážová utorok 14.00 -15.00 kab. CJ
Mgr. Eva Tomášková štvrtok 14.00 -15.00 kab. DEJ
Mgr. Petra Richterová štvrtok 14.00 - 15.00 kab. BIO
Mgr. Milan Poljak utorok 14.00 - 15.00 kab. SJL
Mgr. Eva Olgayová štvrtok 13.54 - 14.45 kab. SJL
Mgr. Alena Forgáčová utorok 10.00 -14.00 kab. vých.por.
Ing. Dana Salíniová utorok 14.00 -16.00 kab. FYZ
Mgr. Viera Litváková utorok 14.00 -15.00 kab. MAT
Mgr. Eva Hasčíková pondelok 13.00 -14.00 kab. DEJ
Mgr. Anna Passiová pondelok 14.00 -15.00 kab. DEJ

Konzultáciu s vyučujúcim je potrebné dohodnúť vopred.