Riaditeľ školy:              Mgr. Daniela Ďurkovská, aprobácia DEJ-OBN
                                     kontakt: riaditel(at)zssokolikova.sk, telefón: 02/642 82 404

 

Zástupkyňa riad. školy: Mgr. Oľga Galandová, učiteľstvo pre 1. stupeň, 
                                     kontakt: galandova(at)zssokolikova.sk, telefón 02/642 82 404

                                     Mgr. Tatiana Valachovičová, aprobácia GEG-BIO

                                     kontakt: valachovicova(at)zssokolikova.sk, telefón 02/642 82 404

                                    

Výchovný poradca:       Mgr. Alena Forgáčová, kontakt: forgacova(at)zssokolikova.sk

Školský psychológ:       Mgr. Petra Richterová, kontakt: richterova(at)zssokolikova.sk
 

Tajomníčka školy:         Jana Pohančeniková, 
                                     kontakt:
tajomnicka(at)zssokolikova.sk, telefón: 02/642 82 404

 

Ekonomický úsek:         Bc. Jarmila Gereková, ekonomka(at)zssokolikova.sk,
                                     Marta Tomanová, tomanova(at)zssokolikova.sk,
                                     telefón: 02/642 82 404

                                 
 

Konzultácie učiteľov sú v čase dohodnutom individuálne s učiteľom prostredníctvom žiackej knižky, IZK, 

e-mailom alebo spôsobom dohodnutým na Združení rodičov školy.

 

Trieda 

 Triedny učiteľ -šk.rok 2017/18

kontakt

1.A 

PeadDr. Zuzana Piptová 

piptova(at)zssokolikova.sk

1.B

PaedDr. Katarína Panasiuková

panasiukova(at)zssokolikova.sk

1.C

Mgr. Renata Hasprová

hasprova(at)zssokolikova.sk

1.D PeadDr. Jana Michlová michlova(at)zssokolikova.sk

2.A

Mgr. Bronislava Palugová

palugova(at)zssokolikova.sk

2.B

Mgr. Valéria Regásková

regaskova(at)zssokolikova.sk

3.A

Mgr. Zuzana Mravíková

mravikova(at)zssokolikova.sk

3.B

Mgr. Gabriela Sabová

sabova(at)zssokolikova.sk

3.C

Mgr. Hana Smidová

smidova(at)zssokolikova.sk

4.A

Mgr. Lýdia Homolová

homolova(at)zssokolikova.sk

4.B

PaedDr. Zuzana Handzušová

handzusova(at)zssokolikova.sk

4.C

Mgr.Oľga Šmotláková

smotlakova(at)zssokolikova.sk

5.A

Mgr. Alena Kiselová ANJ

kiselova(at)zssokolikova.sk

5.B

Mgr. Lívia Poštrková  MAT, VYV

postrkova(at)zssokolikova.sk

5.C

Ing. Zuzana Pavlove CHEM, THD

pavlove(at)zssokolikova.sk

6.A

Ing. Jana Olšakovská ANJ

olsakovska(at)zssokolikova.sk

6.B

Mgr. Anna Fulierová  SJL , NAV

fulierova(at)zssokolikova.sk

7.A

Mgr. Turbová Katarína  PDG, RUJ, ANJ

turbova(at)zssokolikova.sk

7.B

Mgr. Eva Immerová MAT, GEO, INF

immerova(at)zssokolikova.sk

8.A

Mgr. Miriam Balážová NEJ, HUV

balazova(at)zssokolikova.sk

8.B

Mgr. Eva Tomášková  SJL, RUJ

tomaskova(at)zssokolikova.sk

9.A

Mgr. Petra Richterová  BIO

richterova(at)zssokolikova.sk

9.B

Ing. Dana Salíniová FYZ, INF, THD

saliniova(at)zssokolikova.sk

 

 

Netriedni učitelia:

e-mail

Mgr. Alena Forgáčová

MAT, TSV  

vých. poradenstvo       

forgacova(at)zssokolikova.sk

Mgr. Eva Haščíková

SJL, DEJ

hascikova(at)zssokolikova.sk

Mgr. Viera Závadová

MAT, TSV

zavadova(at)zssokolikova.sk

Mgr. Tomáš Horváth

TSV, OBN

horvath(at)zssokolikova.sk

Mgr. Anna Passiová

SJL passiova(at)zssokolikova.sk

 

Konzultačné hodiny:  
Učiteľka konzultačné hodiny kabinet
PaedDr. Zuzana Piptová streda 13.00 -14.00 kab. 1.-4.roč.
PaedDr. Katarína Panasiuková pondelok 15.00 -16.00 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Renáta Hasprová utorok 14.00 -15.00 kab. 1.-4.roč.
PaedDr. Jana Michlová pondelok 15.30 -16.30 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Bronislava Palugová štvrtok 14.00 -16.00 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Valeria Regásková streda 14.00 -16.00 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Zuzana Mravíkova pondelok 15.00 -16.00 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Gabriela Sabová utorok 14.00 -15.00 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Hana Smidová pondelok 15.00 -16.00 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Lýdia Homolová streda 13.00 -14.00 kab. 1.-4.roč.
PaedDr. Zuzana Handzušová utorok 14.00 -15.00 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Oľga Šmotláková piatok 8.00 -9.00 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Alena Kiselová pondelok 14.00 -15.00 kab. CJ
Mgr. Lívia Poštrková pondelok 15.30 -16.00 kab. Geo
ing. Zuzana Pavlove štvrtok 14.00 -15.00 kab. Chem
Ing. Jana Olšakovská pondelok 14.00 -15.00 kab. CJ
Mgr. Anna Fulierová štvrtok 14.00 -15.00 kab. Sjl
Mgr. Katarína Turbová pondelok 14.00 -15.00 kab. CJ
Mgr. Eva Immerová utorok 7.45 -8.45 kab. Geo
Mgr. Miriam Balážová štvrtok 14.00 -15.00 kab. CJ
Mgr. Eva Tomášková štvrtok 14.00 -15.00 kab. Dej
Mgr. Petra Richterová pondelok 14.00 - 15.00 kab. Bio
Mgr. Alena Forgáčová utorok 11.00 -14.00 kab. Vých. por.
Ing. Dana Salíniová utorok 14.00 -16.00 kab. Fyz
Mgr. Viera Závadová pondelok 14.00 -15.30 kab. Mat
Mgr. Eva Hasčíková utorok 14.15 -15.15 kab. Dej