Riaditeľ školy:              Mgr. Daniela Ďurkovská, aprobácia DEJ-OBN
                                     kontakt: riaditel(at)zssokolikova.sk, telefón: 02/642 82 404

 

Zástupkyňa riad. školy: Mgr. Oľga Galandová, učiteľstvo pre 1. stupeň, 
                                     kontakt: galandova(at)zssokolikova.sk, telefón 02/642 82 404

                                     Mgr. Tatiana Valachovičová, aprobácia GEG-BIO

                                     kontakt: valachovicova(at)zssokolikova.sk, telefón 02/642 82 404

                                    

Výchovný poradca:       Mgr. Alena Forgáčová, kontakt: forgacova(at)zssokolikova.sk

Školský psychológ:       Mgr. Petra Richterová, kontakt: richterova(at)zssokolikova.sk
 

Tajomníčka školy:         Jana Pohančeniková, 
                                     kontakt:
tajomnicka(at)zssokolikova.sk, telefón: 02/642 82 404

 

Ekonomický úsek a PaM:         Bc. Jarmila Gereková, ekonomka(at)zssokolikova.sk,

                                                    Martina Romanová, ekonomka(at)zssokolikova.sk,
                                                    Marta Tomanová, tomanova(at)zssokolikova.sk,
                                                    telefón: 02/642 82 404

                                 
 

Konzultácie učiteľov sú v čase dohodnutom individuálne s učiteľom prostredníctvom žiackej knižky, IZK, 

e-mailom alebo spôsobom dohodnutým na Združení rodičov školy.

 

Trieda 

 Triedny učiteľ - šk.rok 2018/19

kontakt

1.A 

PeadDr. Jana Michlová

michlova(at)zssokolikova.sk

1.B

Mgr. Valéria Regásková

regaskova(at)zssokolikova.sk

1.C

Mgr. Bronislava Palugová

palugova(at)zssokolikova.sk

1.D PeadDr. Zuzana Handzušová handzusova(at)zssokolikova.sk

2.A

PeadDr.Zuzana Piptová

piptova(at)zssokolikova.sk

2.B

PeadDr. Katarína Panasiuková

panasiukova(at)zssokolikova.sk

2.C

Mgr. Renáta Hasprová

hasprova(at)zssokolikova.sk

3.A

Mgr. Oľga Šmotláková

smotlakova(at)zssokolikova.sk

3.B

Mgr. Lýdia Homolová

homolova(at)zssokolikova.sk

4.A

Mgr. Zuzana Mravíková

mravikova(at)zssokolikova.sk

4.B

Mgr. Gabriela Sabová

sabova(at)zssokolikova.sk

4.C

Mgr.Hana Smidová

smidova(at)zssokolikova.sk

5.A

Mgr. Lívia Poštrková  MAT, VYV

postrkova(at)zssokolikova.sk

5.B

Mgr. Miriam Balážová NEJ, HUV

balazova(at)zssokolikova.sk

5.C

Mgr. Viera Litváková MAT, TSV

zavadova(at)zssokolikova.sk

6.A

Mgr. Alena Kiselová ANJ

kiselova(at)zssokolikova.sk

6.B

Ing. Zuzana Pavlove CHEM, THD

pavlove(at)zssokolikova.sk

7.A

Ing. Jana Olšakovská ANJ

olsakovska(at)zssokolikova.sk

7.B

Mgr. Anna Fulierová SJL, NBV

fulierova(at)zssokolikova.sk

8.A

Mgr. Katarína Turbová PDG, RUJ, ANJ

turbova(at)zssokolikova.sk

8.B

Mgr. Eva Immerová MAT, GEO, INF

immerova(at)zssokolikova.sk

9.A

Mgr. Eva Tomášková

tomaskova(at)zssokolikova.sk

 

Netriedni učitelia:

e-mail

Mgr. Alena Forgáčová

MAT, TEV  

  

forgacova(at)zssokolikova.sk

Mgr. Eva Haščíková

SJL, DEJ

hascikova(at)zssokolikova.sk

Mgr. Petra Richterová

BIO, PSYCH

richterova(at)zssokolikova.sk

Mgr. Tomáš Horváth

TEV, OBN

horvath(at)zssokolikova.sk

Mgr. Anna Passiová

SJL passiova(at)zssokolikova.sk
Ing. Dana Salíniová FYZ, INF, TECH saliniova(at)zssokolikova.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 učiteľ  konzultačné hodiny  kabinet
PaedDr. Zuzana Piptová pondelok 12.00 -13.00 kab. 1.-4.roč.
PaedDr. Katarína Panasiuková utorok 13.00 -14.00 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Renáta Hasprová utorok 14.00 -15.00 kab. 1.-4.roč.
PaedDr. Jana Michlová utorok 7.30 -8.30 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Bronislava Palugová štvrtok 14.00 -15.00 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Valeria Regásková utorok 14.00 -15.00 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Zuzana Mravíkova piatok 7.30 -8.30 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Gabriela Sabová utorok 7.00 -8.00 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Hana Smidová štvrtok 14.30 -15.30 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Lýdia Homolová streda 14.00 -15.00 kab. 1.-4.roč.
PaedDr. Zuzana Handzušová utorok 14.00 -15.00 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Oľga Šmotláková štvrtok 7.30 -8.30 kab. 1.-4.roč.
Mgr. Alena Kiselová štvrtok 14.00 -15.00 kab. CJ
Mgr. Lívia Poštrková utorok 15.30 -16.00 kab. Geo
Ing. Zuzana Pavlove pondelok 14.00 -15.00 kab. Chem
Ing. Jana Olšakovská pondelok 14.00 -15.00 kab. CJ
Mgr. Anna Fulierová štvrtok 14.00 -15.00 kab. Sjl
Mgr. Katarína Turbová štvrtok 14.00 -15.00 kab. CJ
Mgr. Eva Immerová utorok 12.45 -13.45 kab. Geo
Mgr. Miriam Balážová utorok 14.00 -15.00 kab. CJ
Mgr. Eva Tomášková utorok 14.00 -15.00 kab. Dej
Mgr. Petra Richterová pondelok 14.00 - 15.00 kab. Bio
Mgr. Tomáš Horváth pondelok 7.00 - 8.00 kab. Sjl
Mgr. Alena Forgáčová utorok 14.00 -15.00 kab. vých. por.
Ing. Dana Salíniová utorok 14.00 -15.00 kab. Fyz
Mgr. Viera Litváková pondelok 14.00 -15.00 kab. Mat.
Mgr. Eva Hasčíková pondelok 14.00-15.00 kab. Dej
Mgr. Anna Passiová utorok 14.00 -15.00 kab. Dej