Mgr. Lívia Poštrková

Metodické združenia a predmetové komisie

Netriedni učitelia

trieda 5.A
postrkova@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Mon 14:00 - 15:00 (kabinet GEG po dohovore)