Mgr. Lívia Poštrková

Predmetová komisia MAT-FYZ-CHEM-BIO-INF-VYV-THD

Netriedni učitelia

trieda 5.A
postrkova@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Mon 14:00 - 15:00 (kabinet GEG po dohovore)