Mgr. Júlia Farkašovská

Triedny učiteľ

trieda 1.C
farkasovska@zssokolikova.sk