Mgr. Júlia Farkašovská

Triedny učiteľ

trieda 1.C
farkasovska@zssokolikova.sk

Konzultačné hodiny

Mon 13:00 - 14:30 (Kabinet primárneho vzdelávania )