Inna Kononová

Vychovávateľ

Pedagogický asistent

kononova@zssokolikova.sk